Den 32. utgaven av Bauma, den internasjonale messen for byggmaskiner, byggematerialer og gruveindustri, fant sted i München fra 8. til 14. april 2019. Cast Group har blitt utstillet med eget stativ hvor den presenterte WorkyQuad SSQ15D RC med fjernkontroll, SSQ Ecoquad, en null-utslippsmaskin og den splitter nye Cast 57T.